Klima

Det handler om at gøre noget godt for miljøet

23uu23

VI lever i dag i en tid, hvor det er vigtigt, at vi gør noget ekstra for på den måde at tilgodese miljøet. Alt for længe har vi nemlig behandlet det alt for dårligt, og det er netop derfor, vi i dag ser de store klimaforandringer, som der udspiller sig. Og gør vi ikke noget ved dem nu, vil det blot gå hårdere ud over de fremtidige generationer, som vil komme til at blive yderligere begrænset i deres hverdag. Derfor handler det om at tage de små initiativer i brug i hverdagen – også selvom de kan synes unødvendige.

Terrasse

Nedsæt dit generelle forbrug i hjemmet

For det første handler det om, at du skal tage et kig på dit generelle forbrug. Det kan du for eksempel gøre ved at skifte din varmekilde ud til en varmepumpe, at få placeret solceller på dit tag og ved at huske at slukke efter dig, når du forlader et rum. Du kan også gøre det ved ikke at holde døren åben ud til din terrasse for at få varmen ud. Det betyder nemlig ofte, at du er nødt til at skrue mere op for varmen og dermed højne dit energiforbrug. I stedet bør du investere i en god terrassevarmer.

Sørg for at have et friskt mindset 

Når du har gjort de gode ting ved dit hjem, som er med til at nedsætte dit energiforbrug, skal du også gøre noget ved dit eget mindset. Det handler nemlig om at have den rette tankegang, når du skal blive ved med at tage de grønne initiativer i brug. Derfor bør du eventuelt kaste dig ud i yoga for på den måde altid at have en masse god energi og et åbent sind, der kan føre dig til yderligere gode tiltag i din hverdag. Dit sind bliver derfor mere friskt, og du vil opleve et uovervindeligt overskud, der kan udmønte sig i gode tiltag.

Mindset

Benyt dig af grønne online løsninger 

Derudover bør du tage de gode initiativer, som der udspiller sig online i brug. Det kan du for eksempel gøre ved at bruge levering af mad, der sænker dit madspild, ved at købe værktøjer der gør det lettere for dig at genbruge og genanvende og meget andet. Til det kan det også være, at du vil bruge din egen stemme inden for det grønne område, hvorfor det er vigtigt, at du kender til DNS. Du kan blive langt klogere ved at læse lidt op på emnet online.