solceller

Fokus på en bæredygtig indretning af din bolig

23uu23

Klimaet og miljøet er meget kontroversielle emner i dagens Danmark. Det er gået op for de fleste at der må satses på miljørigtige initiativer for at rede kloden og stabilisere klimaet. Det er ligeledes gået op for de fleste at de klimaændringer der i dag verserer, er menneskeskabte, og at der må skrides til handling for at stoppe udviklingen. Klimadebatten er vigtig fordi der ikke længere er tale om hvornår der sker noget – det sker lige nu!

pære

Dette betyder også at de fleste mennesker i dag går op i at værne om miljøet og gøre hvad de kan for at være bæredygtige i deres tankegange. Det sted de fleste har mulighed for at starte er i egen bolig. Der er en lang række bæredygtige tiltag man kan foretage i sin måde at indrette sig på. Tiltagene er ikke alene gode for miljøet, men også for dig selv som enkeltperson. Dette er med til at skabe incitament til rent faktisk at gøre noget. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Bæredygtige forbedringer af boligen

De fleste mennesker går i en eller anden grad op i den måde hvorpå deres bolig er indrettet. Det kan være stort og småt. Nogen har måske fokus på at have de sidste nye designermøbler, mens andre blot fokuserer på søde køleskabsmagneter i køkkenet. Du kan læse mere om køleskabsmagneter her. I forhold til at gøre boligen bæredygtig vil man typisk ikke foretage en kæmpe energirigtig renovering på én gang. Det vil være meget dyrt og tidskrævende. I stedet kan man foretage små justeringer hen ad vejen som man alligevel skal renovere. Det kan fx være ekstra isolering af lofter, vægge og gule. I samme kategori kan vinduer og døre udskiftes til energibesparende udgaver. Disse tiltag er med til at spare på energien i din bolig. Man kan ligeledes omlægge sine varmekilder til fx varmepumpe, der kører på solenergi. Endvidere kan du starte i det helt små og fx udskifte hele boligens elpærer til energirigtige elsparepærer.

Investeringer der tjener sig selv hjem

De energirigtige løsninger kan forekomme meget dyre. Man skal dog ikke tænke det sådan. Det er ganske vist rigtig nok, at købet kan være dyrt kortsigtet, men mange af initiativerne tjener sig selv hjem på lang sigt. Fx er det meget omkostningstungt at få installeret solceller på boligens tag, men efter en årrække vil de have tjent sig selv hjem i forhold de besparelser du får ud af det og nogen producerer så meget, at de ligefrem kan sælge det videre til elværket.

genbrug

Hvis du allerede har ideer ti hvordan du vil energirenovere din bolig på en bæredygtig måde, kan du søge råd og vejledning hos en byggesagkyndig. Du kan ligeledes online finde information om tilskud fra staten til energioptimering i din bolig. Der er tilskud til selv små forbedringer.

Få god samvittighed og sundere indeklima

En bæredygtig renovering vil være med til at give dig en god følelse i kroppen af god samvittighed over at være med til at gøre hvad man kan som enkeltperson for klimaet, miljøet og kloden. Ligeledes vil du få et sundere indeklima og dermed selv få noget ud af det. Som nævnt er det ikke kun helbredet og kloden der vil takke dig, det er også din pengepung i form af de besparelser du opnår, når du kigger på sin el- og varmeregning fordi du pludselig forbruger mindre energi.